ตุลาคม 2563

High school Exchange Program

Study Abroad Program​

เรียนภาษาอังกฤษและทำงานแบบได้รับค่าจ้างในประเทศนิวซีแลนด์ มีทั้งงาน part-time และfull time หลากหลายสาขาอาชีพ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และความเข้าใจในธุรกิจ พร้อมกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วย รายละเอียดโครงการ

High School
Premium
Program

High School Premium Program ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ข้อดีของ High School Premium Program คือ

 • เรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
 • สามารถเลือกรัฐ และเลือกโรงเรียนได้
 • โรงเรียนมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนหลากหลาย
 • การดูแลของครูใกล้ชิด เนื่องจากมีนักเรียนต่อห้องเรียน 15-20 คน
  ต่อห้องเรียนเท่านั้น
 • ได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
  และได้ครอบครัวอุปถัมภ์เร็ว
 • นักเรียนมีโอกาสได้รับ High School Diploma ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละโรงเรียน
 • วีซ่านักเรียน F-1 เป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนวีซ่าที่เมืองไทย
  (เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา)

รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย

 • Bishop Thomas K Gorman, TX
 • Faith Bible, OR
 • Fox Valley, WI-2
 • King's Way, WA-1
 • Portland Adventist, OR
 • Rockford Lutheran, IL-1
 • St. Mary's Springs, WI

สนใจโครงการ High School Premium Program
ติดต่อได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดีอินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น

โทร 02536-3490-91,086-326-3824
หรือที่ E-mail: highschool@aanddinteredu.com