อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

A&D InterEducation, a Thai educational organization that operates International Educational Counseling and cultural exchange programs as well as a registered Travel Agency Company.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

The learning organization serves in education and international cultural exchange, based on international standard, emphasized on the youth promotion in their own capability development to be the basis of personal and social achievement.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

To be the organization, promoting learning and self development.
To emphasize customer service with highest sincerity, best attention and understanding.
To promote and support the youth to develop self capability in various fields by resources usage of personal and organization.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

High School Exchange Program is a unique cultural exchange program for student with age range 15 to 18 to study in high school which we are operated and cooperated with an Educational and Cultural Exchange Organization sponsored by many countries such as The United State of America, Canada Germany, Switzerland, Japan and China. Student will be placed in the public school or private school and study for 1 academic year. The student will be placed with a volunteer host family and will also be taken care of from a local coordinator who provide a willingness support and helpful for an exchange students. Besides learning languages, all students will have a role as an ambassador in order to share, express and perform our beautiful culture to local community, school and societies as well as experienced a different perspective of life and also bring their beautiful norm, positive attitude and succeed in self development when return home. This is one of the wonderful and outstanding cultural exchange programs.

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student
นักเรียนแลกเปลี่ยน,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

A&D InterEducation offers counselling for overseas study, processes international programs with foreign colleges and universities, provides opportunities to learn new languages, develop language communication skills and further academic study at the world’s best program in many countries such as U.S.A.,UK, France, Germany, Canada, Australia, New Zealand,Singapore, China, Japan, Korea etc. Today, there are a variety of study abroad opportunities in almost every country. Study Abroad positively influences the career path, world-view, and self-confidence of students while offering so many life-changing and enduring academic, career, intercultural, personal, and social benefits.

นักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

A&D InterEducation provides an excellent opportunity to study English and gain valuable work experience in USA, Canada, Australia, New Zealand and Singapore that allows students to improve English language fluency with native speaker in a real-life context while working part-time to earn extra spending money or to gain practical business experience. Participants will receive remuneration from work and certificate at the end of the project. Income from work, depending on the type of work and conditions.

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

A&D InterEduction offers an enjoyable, interactive atmosphere where teenagers can use everyday English and impose their knowledge of foreign language in a fun and relaxed environment. The programs will be located in many countries such as U.S.A., Australia, UK, Canada, New Zealand, Singapore, China etc. The Camp is designed for children or teenagers with the aims to make them more aware of nature, educate them, help them to develop nature-based outdoor 

นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

skills. Greatest challenge for camps is to provide meaningful opportunities for youth to learn and practice life, building skills in the leadership and decision-making. At the end of the programs, the participantswill be bestowed certificate.

exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

A&D InterEducation designs a variety of customized and flexible Study Tour programs that combine exiting educational tourism and cultural exchange experiences. The programs emphasize on experimental learning and offer both group and self-directed activities that enable students to explore new countries, cultures and people. Programs allow students to learn foreign languages and explore natural environment from tourism activities and excursions.

exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student

A&D InterEducation offers a cultural exchange program which gives opportunity to Thai youths aged 18-26 years who love children and want to improve English language skills in USA, Canada, Belgium, Australia and New Zealand to acquire work experience in foreign culture while living with host family and caring for their children in exchange for room, board and a monthly salary. Au Pairs have the opportunity to learn more about children and influence their lives, develop more self-confidence and become more independent. Living with a family in their own country creates an amazing insight into that county’s culture, values and people.

A&D InterEducation presents a range of in - country and overseas training programs for general public focusing on knowledge and skills development required for the efficient execution of the functions in any company or organization that aims at progressing. Through training and development the employee acquires all knowledge and skills need in day to day tasks. Innovation is increased, bringing new strength to strategies, products and the company’s capacity to adopt new technologies and methods. We run management training courses all over the world both in-house and outside training. Our programs can be tailored to meet specific requirements.

อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

The Internship Program is the opening program opportunity for student or graduate participants to work as their study fields or work experiences for one year’s up. The program participant will work at any companies in America,Canada, China and also other countries with salary beginning 2 to 18 months. The participant will learn the working in Host country style, English language in everyday usage, and touch the custom and various local cultures of the countries.

The Internship Specification : Arts and Culture, Health-Related Occupations, Hospitality & Hotel Management, Information Media and Communications, Management, Business Commerce and Finance, Agriculture, Forestry and Fishing, Public Administration and Law, Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
นักเรียนแลกเปลี่ยน

The Internship Program is the opening program opportunity for student or graduate participants to work as their study fields or work experiences for one year’s up. The program participant will work at any companies in America,Canada, China and also other countries with salary beginning 2 to 18 months. The participant will learn the working in Host country style, English language in everyday usage, and touch the custom and various local cultures of the countries.

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Information Provide

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Consulting

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Overseas Coordinator

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Application Assistant

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Orientation

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Visa Consultant

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Flight Booking

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Accommodation Booking

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Airport Pick-up

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Pre-departure Guide

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. Student sends the application form by student’s own or post mail. Downloading application form from www.aanddinteredu.com Address: 300/143 Moo 13 SoiMuangEak, Khukot, Lam LukKa, PathumThani 12130.
2. Student sends the application form at the co-ordinating center of A&D InterEducation in Bangkok and provinces where were checked their center names on www.aanddinteredu.com

VERSION :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น,อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน,ทุนแลกเปลี่ยน,นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา,exchange student,โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

All Rights Reserved © 2013-2020 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

All Rights Reserved © 2013-2021 A & D Intereducation Co., Ltd.

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรสาร 020199959

โทรหาเรา คลิกเลย!

•จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google• อยากมีเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆ กูเกิ้ลโดยไม่ต้องลงโฆษณา --►มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและซื้อซ้ำ --►เว็บสวย ทันสมัย โหลดไว รองรับมือถือ --►มีทีมงานผ่อนแรง ทำกราฟฟิค+ปั่นเว็บ --►มีคนพูดถึงสินค้าและธุรกิจของคุณ --►คุยกับทีมจีเนียสสิคะ