โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  (590)

นักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น (210)

อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (90)

แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ (50)

นักเรียนแลกเปลี่ยน (3,600)

 

เรียนต่อนอก (110)

เรียนต่ออเมริกา  (720)

ศึกษาต่อต่างประเทศ (210)

เรียนต่อต่างประเทศ (4,400)

นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา (390)  

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (210)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ  (110)

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (40)

Exchange Student  (480)

Summer Camp ต่าง ประเทศ (40)

All Rights Reserved © 2013-2015 A&D Intereducation Co., Ltd.

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 

22/26 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 020199959 / 0649355949 / 0894075999 / 0949922254

โทรสาร 020199959

Tel. 0830086643